Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Divine Dance Center om maandelijks het lesgeld van zijn/haar ondergenoemde rekening af te schrijven wegens contributie van dansles. Zonder schriftelijke opzegging wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.
  Bij inschrijving wordt eenmalig € 10,- inschrijfgeld in rekening gebracht.
  Velden met * graag invullen om te kunnen verzenden.

  Ingevuld door:

  De algemene voorwaarden, privacy verklaring en huisregels staan op de website vermeld.
  Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
  Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
  Het verschuldigde lesgeld wordt voorafgaand aan de maand waarvoor het lesgeld is verschuldigd, geïncasseerd.