Dans bewust, houd je aan de spelregels, zo hebben we samen dansplezier

Actualisatie: 15 januari 2022.

Onderstaand protocol is geldig vanaf 15 januari 2022 voor de danslessen in de dansstudio van Divine Dance Center. Geactualiseerd naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari 2022.

De lessen voor kinderen/jongeren/volwassenen worden gegeven in de danszaal van Divine Dance Center aan Het Spaarne 21 te Dronten.

Het protocol is goedgekeurd door de gemeente Dronten.

1      Algemeen

1.1      Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s

De geldende richtlijn van het RIVM is leidend.

Specifiek voor de danssector zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • tijdens de dansles hoeven dansers/leerlingen tot 18 jaar geen 1,5 meter afstand te houden;
 • docenten en dansers/leerlingen van 18 jaar en ouder, die geen deel uitmaken van hetzelfde huishouden,  houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;
 • leerlingen van 18 jaar en ouder worden voor het betreden van de danszaal gecontroleerd op een Coronatoegangsbewijs.

1.2      Hygiëne maatregelen

 • de hygiëneregels hangen zichtbaar bij de ingang van de dansschool;
 • bij de ingang van de dansschool, danszaal en toiletruimte is aanwezig:
 • desinfecterende handgel;
 • handzeep;
 • papieren handdoekjes.
 • direct na binnenkomst in de dansschool dient iedereen de handen te ontsmetten met desinfecterende handgel;
 • deurknoppen, prullenbakken, trapleuning en andere contactoppervlakken worden meerdere keren per dag schoongemaakt;
 • lesmateriaal:
 • dansers/leerlingen zorgen voor eigen kleding;
 • de docent reinigt na iedere les de barre;
 • de dansvloer wordt iedere dag schoongemaakt.

1.3      Gedragsregels

 • iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed tenminste 20 seconden;
 • er worden geen handen geschud;
 • het gezicht wordt bij voorkeur niet aangeraakt;
 • hoest/nies in de binnenkant van de ellenboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

1.4      Naleving regels

Divine Dance Center is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen door de docenten en dansers/leerlingen en ziet daarop toe. Indien maatregelen niet worden nageleefd kan Divine Dance Center de desbetreffende persoon een (tijdelijk) verbod tot aanwezigheid in de dansschool opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken.

De danser/leerling zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de regels die voor de dansschool zijn vastgesteld.

2      Gezondheid

2.1      Gezondheidscheck; wanneer mag je NIET naar de les komen

Dansers/leerlingen, ouders en docenten blijven thuis bij de volgende (milde) klachten:

 • verkoudheid;
 • niezen;
 • hoesten;
 • keelpijn;
 • moeilijk ademen;
 • koorts.

De danser/leerling mag pas weer naar les als deze 24 uur geen klachten meer heeft.

Indien iemand in het huishouden van de danser/leerling koorts (38 C° of meer) heeft, komt de danser/leerling ook niet naar de dansschool.

Indien iemand in het huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19), dan komt de danser/leerling 14 dagen na het laatste contact niet naar de dansschool.

Docenten met corona gerelateerde klachten komen niet naar de dansschool. Leerlingen zijn voor de les aangemeld en worden geregistreerd op de aanwezigheidslijsten. Voor aanvang van de les vindt een gezondheidscheck plaats.

3      Accommodatie

3.1      Ruimtegebruik danszaal

Alle lessen voor kinderen en volwassenen worden gegeven in de danszaal van Divine Dance Center aan Het Spaarne 21 te Dronten. Er mogen maximaal 20 personen in een ruimte aanwezig zijn, zodat de 1,5 meter afstand voor personen boven de 17 jaar gehouden kan worden.

3.2      Ventilatie

Er wordt in de danszaal continu goed geventileerd, volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit  2012, luchtverversingsvoorschriften in Afdeling 3.6 Luchtverversing.

Ventilatie danszaal DDC, deze ruimte heeft een inhoud van 250 m3. In alle toiletten is een mechanische ventilatie aangebracht, voorzien van 3 standen. Preventiemaatregel: hoogste stand (3). Deze ventilatie voert rechtstreeks naar buiten af. Op het dak is een afzuigunit voor de dansruimte aangebracht van het merk J.E. StorkAir, type VDA 280/6EC. Deze afzuigunit kan op 3 standen draaien. De unit is voorzien van 2 afvoerbuizen 250 -> 200 mm doorsnede met afzuigrooster. In de dansruimte zijn 4 ventilatieroosters boven de ramen aanwezig. Daarnaast kunnen 4 bovenramen, eventueel nog een extra uitzetraam en nooddeur worden geopend.

In het systeemplafond zijn totaal 4 ventilatieroosters 60×60 cm, waarvan er 2 afzuigroosters zijn. Hierdoor onstaat een luchtstroming van verse buitenlucht vanaf de ramen richting de spiegels. In de dansruimte zijn de luchtstromen in meter/sec gemeten met een Anemometer type PCE-MAM 2. Deze heeft een meettolerantie van 3%.

In Nederland zijn luchtverversingsvoorschriften in Afdeling 3.6 Luchtverversing van het Bouwbesluit 2012 van toepassing:

1. grenswaarde sportruimte tabel 3.28 nieuwbouw, 6,50 liter per sec per persoon. Dat is 23,4 m3/uur/persoon.

2. grenswaarde sportruimte tabel 3.37 bestaande bouw, 3,44 liter per sec per persoon. Dat is 12,4 m3/uur/persoon.

De 1e eis is zwaarder en is toegepast voor de berekening van maximaal aantal personen.

Schakelaarstand buissnelheid m/s luchtverversing m3/uur verversing/uur maximaal aantal personen
Stand 1 2,1 451 2 maal 19
Stand 2 3,7 794 3 maal 34
Stand 3 6,1 1311 5 maal 56
Tabel 1. Capaciteit bovenverdieping/danszaal op basis van Bouwbesluit 2012

3.3      Aanwezigheid danssschool

De danser/leerling komt op een vast aangewezen lestijd naar de dansschool.

 • de danser/leerling komt niet eerder dan 5 minuten voor de dansles aan bij de dansschool Divine Dance Center en gaat direct na afloop van de les naar huis;
 • de danser/leerling wordt (indien zij dit niet zelfstandig kunnen) door ouder/verzorger naar de ingang van de dansschool gebracht;
 • bij de danszaal wordt de danser/leerling opgevangen door de docent;
 • in de dansschool willen we de aanwezigheid van ouders minimaliseren om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen;
 • Divine Dance Center houdt van ieder lesuur een aanwezigheidsregistratie bij. Van leerlingen die een proefles komen volgen wordt tevens een aanwezigheidsregistratie bijgehouden.
 • Binnen wordt door leerlingen van 13 jaar en ouder een mondkapje gedragen. Alleen tijdens het dansen mag het mondkapje af.

3.4      Logistiek beleid dansschool

De hoofdingang wordt gebruikt voor toegang van de docent en dansers/leerlingen.

3.5      Handenwasgelegenheid en toiletruimte

Handenwasgelegenheden en toiletruimtes binnen de dansschool zijn open en toegankelijk voor de aanwezige personen.

Specifieke maatregelen:

 • om het toiletgebruik door dansers/leerlingen te minimaliseren, worden de dansers/leerlingen opgeroepen zoveel mogelijk thuis gebruik te maken van het toilet;
 • was na het toiletgebruik handen met handzeep en droog af met papieren handdoekjes;
 • in de toiletruimte hangt een duidelijke instructie voor het correct wassen van de handen;
 • na het toiletgebruik worden tevens de handen schoongemaakt met desinfectiegel.

3.6      Douche- en kleedruimte

Er mag gebruik worden gemaakt van de kleed- en doucheruimte.

3.7      Tijdens de dansles

 • dansers/leerlingen worden door de docent opgevangen bij de danszaal;
 • bij binnenkomst in de danszaal dient de danser/leerling zijn/haar handen te ontsmetten met desinfecterende handgel;
 • voor, tijdens en na de les houden dansers/leerlingen van 18 jaar en ouder 1,5 meter van elkaar;
 • de danser/leerling neemt zijn/haar eigen drinkfles mee en zorgt dat deze thuis gevuld is;
 • de dansers/leerlingen plaatsen hun gevulde drinkfles aan de zijkant van de dansruimte met enige afstand ertussen. 

3.8      Vertrek leerlingen

 • de dansers/leerlingen verlaten na de les direct de dansschool;
 • de ouders van jongere dansers/leerlingen die niet zelfstandig naar de dansschool kunnen komen, kunnen hun kind ophalen en wachten buiten op hun kind. Ouders verlaten direct de parkeerplaats met hun kind en houden 1,5 meter afstand van elkaar.