Dans bewust, houd je aan de spelregels, zo hebben we samen dansplezier

Vanaf 16 maart 2021 worden onze danslessen buiten gegeven.

Onze protocollen zijn goedgekeurd door de gemeente Dronten.

Doel

Het doel van dit protocol is het omschrijven van handvaten voor docenten, dansers en ouders/verzorgers met betrekking tot het opstarten van activiteiten in de buitenlucht van dansschool Divine Dance Center, Het Spaarne 21, 8253 PE, Dronten volgens de geldende landelijke regels en adviezen van het RIVM en de gemeente Dronten.

Reikwijdte

Dit protocol heeft betrekking op de activiteiten van Divine Dance Center in de buitenlucht.

Corona aanspreekpunt

Op het terrein zijn de docenten verantwoordelijk voor het handhaven van de regels zoals die zijn opgesteld in dit protocol. Aanspreekpunt van Divine Dance Center voor leerlingen en gemeente met betrekking tot het Corona protocol is Marion Elskamp (info@divinedancecenter.nl).

Locatie

Alle lessen worden gegeven in de buitenlucht. Divine Dance Center geeft de lessen op de parkeerplaats voor het gebouw (Het Spaarne 21). Het deel af te zetten parkeerplaats is gelegen voor Het Spaarne 21 en 23. De bedrijfsruimte Het Spaarne 23 staat leeg en is niet in gebruik. Door de VVE van dit deel van de parkeerplaats is hiervoor toestemming aan ons gegeven. Het deel van de parkeerplaats waar de dansles zal plaatsvinden, wordt afgezet met afzetpalen en kettingen. Er wordt eventueel gebruik gemaakt van een partytent. Wanneer de weersomstandigheden geen danslessen in de buitenlucht toelaat, zullen de lessen via Zoom worden gegeven en volgen de leerlingen de lessen in hun eigen woonomgeving.

Algemeen

Omgaan met onverwachte situaties

Docenten mogen naar eigen inzicht op een zo bewust mogelijke en hygiënische wijze omgaan met onverwachte situaties. Het handelen van de docenten moet daarbij altijd in lijn zijn met dit protocol, de regels en adviezen van het RIVM en de gemeentelijke regels.

In de dansschool is een EHBO-koffer aanwezig.

Aanvullingen en aanpassingen van dit protocol

Dit protocol is een levend document. Het protocol zal in de komende periode aangepast en aangevuld worden daar waar aanpassingen van de landelijke richtlijnen van het RIVM en de gemeentelijke regels daar aanleiding toegeven. Ook kunnen onduidelijkheden of zaken die in de praktijk niet blijken te werken aangepast worden. Opmerkingen en aanvullingen mogen gemaild worden naar info@divinedancecenter.nl.

Wanneer mag je niet naar de les komen

Leerlingen, ouders en docenten blijven thuis wanneer:

 • je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Ook als je maar een beetje last hebt blijf je thuis;
 • iemand uit je huishouden koorts (38 C° of meer) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer naar de buiten dansles laten gaan;
 • als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Algemene hygiëneregels

 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot 18 jaar);
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de dansschool vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was na het dansen als je weer thuiskomt je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • kleedkamers en lounge blijven gesloten;
 • omkleden en douchen doe je thuis;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de dansles aan op het parkeerterrein en ga direct na afloop van de les naar huis.

Kleding

 • leerlingen dragen sport- of gymschoenen;
 • leerlingen hebben losse kleding aan waarin vrij bewogen kan worden. De kleding is aangepast aan de buitentemperatuur;
 • neem je eigen bidon mee en zorg dat deze gevuld is.

Vervoer en aankomst leerlingen

 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de dansles aan op de parkeerplaats en ga direct na afloop van de les naar huis;
 • auto’s moeten (ook tijdens het halen en brengen) aan de straatkant van de parkeerplaats in een parkeervak geparkeerd worden;
 • fietsen worden neergezet in het fietsenrek bij de dansschool;
 • leerlingen worden (indien zij dit niet zelfstandig kunnen) door ouder/verzorger naar de ingang van het terrein begeleid;
 • bij het afgezette deel van de parkeerplaats worden de leerlingen opgevangen door de docent;
 • brengers en halers mogen tijdens de les niet blijven kijken.

Tijdens de dansles

 • alle lessen worden met 10 minuten ingekort. In deze 10 minuten kunnen leerlingen vertrekken en nieuwe leerlingen aankomen zonder dat ze elkaar tegen komen;
 • leerlingen worden door de docent opgevangen bij het afgezette parkeerterrein;
 • de leerlingen tot 27 jaar hoeven zich niet aan de 1,5 meter afstand te houden. Wel worden de leerlingen aangemoedigd om op 1,5 meter van elkaar te staan en houdt de docent wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de leerlingen;
 • de leerlingen plaatsen hun gevulde bidon aan de zijkant van de dansruimte met enige afstand ertussen;
 • op de parkeerplaats worden stippen gemarkeerd met meer dan 1,5 meter ertussen. Iedere leerling krijgt een eigen stip toegewezen, waar hij/zij op blijft dansen. Of er wordt gebruik gemaakt van dansmatten van 2 meter bij 2 meter. Iedere leerling krijgt een eigen dansmat waar hij/zij op blijft dansen.

Vertrek leerlingen

 • de leerlingen vertrekken op 1,5 meter afstand van elkaar;
 • de leerlingen verlaten direct het terrein;
 • de ouders van jongere leerlingen die niet zelfstandig naar de dansschool kunnen komen, kunnen hun kind ophalen. Ouders verlaten direct het terrein met hun kind en houden 1,5 meter afstand van elkaar.


Dit protocol is geldig vanaf 19 november 2020 voor de danslessen in de dansstudio van Divine Dance Center. Geactualiseerd naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 17 november 2020. De nieuwe maatregelen gaan in op donderdag 19 november 2020.

1      Algemeen

1.1      Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s

De geldende richtlijn van het RIVM is leidend.

Specifiek voor de danssector zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • tijdens de dansles hoeven dansers/leerlingen tot 18 jaar geen 1,5 meter afstand te houden;
 • docenten en dansers/leerlingen van 18 jaar en ouder, die geen deel uitmaken van hetzelfde huishouden, minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

1.2      Hygiëne maatregelen

 • de hygiëneregels hangen zichtbaar bij de ingang van de dansschool;
 • bij de ingang van de dansschool, danszaal en toiletruimte is aanwezig:
 • desinfecterende handgel;
 • handzeep;
 • papieren handdoekjes.
 • direct na binnenkomst in de dansschool dient iedereen de handen te ontsmetten met desinfecterende handgel;
 • deurknoppen, prullenbakken, trapleuning en andere contactoppervlakken worden meerdere keren per dag schoongemaakt;
 • lesmateriaal:
 • dansers/leerlingen zorgen voor eigen kleding;
 • de docent reinigt na iedere les de barre;
 • niemand danst op blote voeten;
 • de dansvloer wordt iedere dag schoongemaakt.

1.3      Gedragsregels

 • iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed tenminste 20 seconden;
 • er worden geen handen geschud;
 • het gezicht wordt bij voorkeur niet aangeraakt;
 • hoest/nies in de binnenkant van de ellenboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

1.4      Naleving regels

Divine Dance Center is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen door de docenten en dansers/leerlingen en ziet daarop toe. Indien maatregelen niet worden nageleefd kan Divine Dance Center de desbetreffende persoon een (tijdelijk) verbod tot aanwezigheid in de dansschool opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken.

De danser/leerling zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de regels die voor de dansschool zijn vastgesteld.

2      Gezondheid

2.1      Gezondheidscheck; wanneer mag je NIET naar de les komen

Dansers/leerlingen, ouders en docenten blijven thuis bij de volgende (milde) klachten:

 • verkoudheid;
 • niezen;
 • hoesten;
 • keelpijn;
 • moeilijk ademen;
 • koorts.

De danser/leerling mag pas weer naar les als deze 24 uur geen klachten meer heeft.

Indien iemand in het huishouden van de danser/leerling koorts (38 C° of meer) heeft, komt de danser/leerling ook niet naar de dansschool.

Indien iemand in het huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19), dan komt de danser/leerling 14 dagen na het laatste contact niet naar de dansschool.

Docenten met corona gerelateerde klachten komen niet naar de dansschool.

3      Accommodatie

3.1      Ruimtegebruik danszaal

Alle lessen worden gegeven in de danszaal van Divine Dance Center aan Het Spaarne 21 te Dronten.

3.2      Ventilatie

Er wordt in de danszaal continu goed geventileerd, volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit  2012, luchtverversingsvoorschriften in Afdeling 3.6 Luchtverversing.

Ventilatie danszaal DDC, deze ruimte heeft een inhoud van 250 m3. In alle toiletten is een mechanische ventilatie aangebracht, voorzien van 3 standen. Preventiemaatregel: hoogste stand (3). Deze ventilatie voert rechtstreeks naar buiten af. Op het dak is een afzuigunit voor de dansruimte aangebracht van het merk J.E. StorkAir, type VDA 280/6EC. Deze afzuigunit kan op 3 standen draaien. De unit is voorzien van 2 afvoerbuizen 250 -> 200 mm doorsnede met afzuigrooster. In de dansruimte zijn 4 ventilatieroosters boven de ramen aanwezig. Daarnaast kunnen 4 bovenramen, eventueel nog een extra uitzetraam en nooddeur worden geopend.

In het systeemplafond zijn totaal 4 ventilatieroosters 60×60 cm, waarvan er 2 afzuigroosters zijn. Hierdoor onstaat een luchtstroming van verse buitenlucht vanaf de ramen richting de spiegels. In de dansruimte zijn de luchtstromen in meter/sec gemeten met een Anemometer type PCE-MAM 2. Deze heeft een meettolerantie van 3%.

In Nederland zijn luchtverversingsvoorschriften in Afdeling 3.6 Luchtverversing van het Bouwbesluit 2012 van toepassing:

1. grenswaarde sportruimte tabel 3.28 nieuwbouw, 6,50 liter per sec per persoon. Dat is 23,4 m3/uur/persoon.

2. grenswaarde sportruimte tabel 3.37 bestaande bouw, 3,44 liter per sec per persoon. Dat is 12,4 m3/uur/persoon.

De 1e eis is zwaarder en is toegepast voor de berekening van maximaal aantal personen.

Schakelaarstand buissnelheid m/s luchtverversing m3/uur verversing/uur maximaal aantal personen
Stand 1 2,1 451 2 maal 19
Stand 2 3,7 794 3 maal 34
Stand 3 6,1 1311 5 maal 56
Tabel 1. Capaciteit bovenverdieping/danszaal op basis van Bouwbesluit 2012

3.3      Aanwezigheid danssschool

De danser/leerling komt op een vast aangewezen lestijd naar de dansschool.

 • de danser/leerling komt niet eerder dan 5 minuten voor de dansles aan bij de dansschool Divine Dance Center en gaat direct na afloop van de les naar huis;
 • de danser/leerling wordt (indien zij dit niet zelfstandig kunnen) door ouder/verzorger naar de ingang van de dansschool gebracht;
 • bij de danszaal wordt de danser/leerling opgevangen door de docent;
 • indien een specifieke beperking van een danser/leerling hiertoe noodzaakt mag een ouder/verzorger, in afstemming met de docent, het kind naar de danszaal begeleiden.
 • in de loungeruimte is de aanwezigheid van ouders niet toegestaan.

3.4      Logistiek beleid dansschool

De hoofdingang wordt gebruikt voor toegang van de docent en dansers/leerlingen.

3.5      Handenwasgelegenheid en toiletruimte

Handenwasgelegenheden en toiletruimtes binnen de dansschool zijn open en toegankelijk voor de aanwezige personen.

Specifieke maatregelen:

 • om het toiletgebruik door dansers/leerlingen te minimaliseren, worden de dansers/leerlingen opgeroepen zoveel mogelijk thuis gebruik te maken van het toilet;
 • was na het toiletgebruik handen met handzeep en droog af met papieren handdoekjes;
 • in de toiletruimte hangt een duidelijke instructie voor het correct wassen van de handen;
 • na het toiletgebruik worden tevens de handen schoongemaakt met desinfectiegel.

3.6      Doucheruimte, kleedruimte en lounge eerste verdieping

De kleed- en doucheruimte zijn gesloten.

Dansers/leerlingen komen in danskleding naar de dansschool en hangen/leggen buitenschoenen en jas in één van de kleedruimtes.

Dansers/leerlingen komen, nadat zij de buitenschoenen en jas hebben uitgedaan, direct naar de danszaal.

3.7      Tijdens de dansles

 • dansers/leerlingen worden door de docent opgevangen bij de danszaal;
 • bij binnenkomst in de danszaal dient de danser/leerling zijn/haar handen te ontsmetten met desinfecterende handgel;
 • tijdens de les hoeven de dansers/leerlingen zich niet aan de 1,5 meter te houden;
 • de danser/leerling neemt zijn/haar eigen drinkfles mee en zorgt dat deze thuis gevuld is;
 • de dansers/leerlingen plaatsen hun gevulde drinkfles aan de zijkant van de dansruimte met enige afstand ertussen. 

3.8      Vertrek leerlingen

 • de dansers/leerlingen verlaten na de les direct de dansschool;
 • de ouders van jongere dansers/leerlingen die niet zelfstandig naar de dansschool kunnen komen, kunnen hun kind ophalen en wachten buiten op hun kind. Ouders verlaten direct de parkeerplaats met hun kind en houden 1,5 meter afstand van elkaar.