Privacy Verklaring

​Divine Dance Center, gevestigd Het Spaarne 21, 8253 PE  Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doeleinden gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die bijdragen aan onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Wij behandelen de verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Deze persoonsgegevens worden niet zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. In principe deelt Divine Dance Center geen persoonsgegevens met derden.

Contactformulier, aanvraagformulier proefles, e-mail

Als je een contact- of aanvraagformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen. De benodigde persoonsgegevens in het contact- of aanvraagformulier worden uitsluitend gebruikt om met je in contact te komen naar aanleiding van je contactaanvraag. Deze gegevens worden zonder je toestemming niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrief

Wij verzenden incidenteel een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over activiteiten van Divine Dance Center. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Indien je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen kun je je per email afmelden en word je uit het abonneebestand voor de nieuwsbrief verwijderd. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Divine Dance Center verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind  je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@divinedancecenter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging persoonsgegevens en cookies

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregel, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Divine Dance Center maakt geen gebruik van cookies.

Google Analytics

Met Google Analytics willen wij weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.​

Social media

Van social mediakanalen Facebook, Instagram en YouTube zijn buttons geplaatst op onze website. Lees de privacyverklaring van deze respectievelijke social mediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken. Op verzoek corrigeren wij je persoonsgegevens en als je wilt dat wij gegevens verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we (wettelijk) verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op, het liefst per e-mail via info@divinedancecenter.nl. Je kunt ons uiteraard ook per post bereiken: Het Spaarne 21, 8253 PE  Dronten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Divine Dance Center neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@divinedancecenter.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.